Analiza costului ciclului de viață

Una dintre cele mai importante considerații ale investitorilor în proiecte de economisire a energiei sau de construcție ecologică este să știe dacă și când investiția va fi rentabilă. Pentru a atrage investitori trebuie să existe asigurări că investiția lor este profitabilă. Investitorii, proprietarii și managerii de proiect folosesc diverse instrumente pentru a evalua fezabilitatea fiscală și unul dintre cele mai eficiente mijloace de evaluare a costului total este analiza costului ciclului de viață (LCCA).

LCCA este o metodă de evaluare care ține cont de aspectele fiscale în achiziția, deținerea și dispunerea proiectelor de construcții. De asemenea, poate fi folosit de managerii de proiect pentru a elimina posibilitățile alternative și pentru a se concentra pe atingerea obiectivelor de performanță a proiectului. Când se compară două sau mai multe alternative de proiectare, poate fi utilizată metoda Analiza costului ciclului de viață al energiei (ELCCA). ELCCA este un model de computer care cuantifică cu precizie diferite alternative de proiectare.

Cerințe federale

LCCA folosește evaluări și comparații sistematice ale alternativelor disponibile de proiectare a clădirii pentru a determina cele mai bune alegeri în ceea ce privește eficiența totală a costurilor, inclusiv proprietatea, operațiunile și întreținerea unei anumite clădiri. Urmează un set de metodologii și proceduri privind costul ciclului de viață conform Codului de reglementări federale (CFR) și face parte din Programul federal de planificare și management al energiei. Regulile LCCA sunt conforme cu cerințele legislației privind conservarea energiei, inclusiv cerințele definite de NECPA și Ordinul executiv 13423, cunoscută și sub denumirea de legea federală de consolidare a managementului mediului, energiei și transporturilor.

Scopul LCCA

În proiectele de construcții ecologice pot fi identificate diferite costuri care vor determina în cele din urmă costul total total de proprietate al proiectului. Acestea includ: costurile inițiale de achiziție, achiziție și construcție; costuri de operare, întreținere și reparații; costuri de înlocuire; costuri de eliminare; costurile cu energia; comisioane financiare sau plăți de dobânzi; și alte costuri nemonetare pe care le poate suporta un proiect.

Pe scurt, LCCA este folosit ca instrument pentru determinarea costului total al fiecărei alternative de proiectare în scopul identificării alegerii care va oferi cel mai mic TCA (Costul total de proprietate) fără a compromite calitatea și funcționalitatea. Atunci când sunt realizate în etapele anterioare ale unui proiect, în special în timpul procesului de proiectare, managerii de proiect pot selecta care alternativă va duce la cel mai mic cost pe ciclul de viață.

Beneficiile LCCA

LCCA se aplică nu numai inițiativelor de proiecte de construcție ecologică, ci și luării deciziilor privind investițiile de capital. Este foarte util în identificarea alternativelor de construcție care vor oferi cel mai rentabil proiectare pe termen lung. Acest lucru stabilește LCCA ca un instrument mai bun pentru identificarea costului total de proprietate în comparație cu alte metode care se concentrează pe primele costuri sau pe costurile pe termen scurt legate numai de operațiuni.

Pentru a ilustra beneficiile utilizării LCCA, am putea determina dacă utilizarea unui sistem HVAC de înaltă performanță sau a unui sistem de vitrare este mai rentabilă pe termen lung. O parte critică a acestui proces este să luăm în considerare atât costurile pe termen scurt, cât și pe termen lung, deoarece se referă la rentabilitatea investiției. Se presupune adesea că costurile inițiale mari pot depăși beneficiile pe termen lung. Acest lucru nu este întotdeauna adevărat și poate fi dovedit folosind metodologia LCCA. De asemenea, este util de remarcat faptul că LCCA poate fi aplicat la diferite niveluri de complexitate în ciclul de viață al unui proiect, de la pornire până la dispoziție.

LCCA și Green Building

Când luăm în considerare utilizarea energiei în operațiuni de răcire, încălzire, fierbere, iluminare și alte operațiuni, ELCCA poate fi un instrument eficient de analiză și luare a deciziilor pentru selectarea celor mai rentabile opțiuni de sistem. Raportul generat de modelarea ELCCA identifică și recomandă cele mai bune și mai rentabile alternative de proiectare pentru clădiri verzi în ceea ce privește eficiența energetică, confortul, productivitatea și sănătatea ocupanților.

ELCCA este realizat ca un proces non-static și este rafinat și ajustat continuu ori de câte ori sunt identificate și adoptate noi alternative. Proiectul final poate fi o combinație a mai multor decizii bazate pe procesul de identificare și selecție definit de ELCCA. Aceste comparații și decizii sunt documentate corespunzător cu rezultatele corespunzătoare în raportul final ELCCA.

Leave a Reply