Sun. Feb 25th, 2024

Conform legislației din România, părinții au dreptul la un număr de zile de concediu medical pentru îngrijirea copilului în situații speciale. Aceste zile se acordă pentru supravegherea și îngrijirea copilului în cazul în care acesta este bolnav sau a suferit un accident. Legea prevede că părinții pot beneficia de concediu medical pentru copil timp de 10 zile lucrătoare pe an, în cazul în care copilul este cu vârsta de până la 7 ani. În acest articol vom explora cum sunt reglementate aceste zile de concediu medical pentru copil în România, precum și condițiile și documentele necesare pentru a beneficia de aceste zile.

Potrivit legislației românești, părinții au dreptul la concediu medical pentru copil în cazul în care acesta suferă de boli care necesită supraveghere medicală. De asemenea, părinții pot beneficia de acest concediu în caz de accidente sau alte situații de urgență care necesită îngrijire de către părinți. Conform legii, părinții au dreptul la un număr de 10 zile lucrătoare pe an pentru îngrijirea copilului. Aceste zile se acordă fără a fi necesară vreo perioadă de stagiu minim la locul de muncă, și se pot acorda în principal pentru copiii cu vârsta de până la 7 ani.

Pentru a putea beneficia de concediul medical pentru copil, părinții trebuie să depună o cerere la angajatorul lor, însoțită de un certificat medical care să ateste starea de sănătate a copilului și necesitatea supravegherii și îngrijirii acestuia. De asemenea, părinții trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere în care să confirme că nu beneficiază de un alt ajutor financiar pentru îngrijirea copilului în acea perioadă.

În ceea ce privește indemnizația acordată în cazul concediului medical pentru copil, aceasta se acordă în cuantum de 75% din salariul de bază brut pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară. Suma indemnizației este suportată de către angajator, care ulterior o recuperează de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Este important de menționat faptul că acest concediu medical pentru copil nu se poate acorda simultan pentru ambii părinți, fiecare dintre aceștia putând beneficia de concediul medical pentru copil doar pentru jumătate din perioada totală de 10 zile lucrătoare pe an.

În plus, părinții au dreptul să-și împartă zilele de concediu medical pentru copil între ei, astfel încât fiecare dintre aceștia să poată beneficia de perioade de îngrijire a copilului în caz de nevoie. De asemenea, perioadele de concediu medical pentru copil se pot acorda și în situația în care copilul suferă de afecțiuni cronice sau invalidante, în baza unui certificat medical eliberat de un medic specialist în domeniu.

În concluzie, în România părinții au dreptul la 10 zile de concediu medical pentru îngrijirea copilului în cazuri speciale, cum ar fi boli, accidente sau alte situații de urgență care necesită îngrijire de către părinți. Pentru a beneficia de aceste zile, părinții trebuie să depună o cerere la angajatorul lor, însoțită de un certificat medical care să ateste necesitatea îngrijirii copilului. Indemnizația acordată în această perioadă se suportă de către angajator și este de 75% din salariul de bază brut. Este important de menționat că aceste zile nu se pot acorda simultan pentru ambii părinți, iar perioadele de concediu medical pentru copil se pot împărți între aceștia.

Leave a Reply