Fri. Feb 23rd, 2024

Cercetări recente au scos în lumină rolul esențial, dar adesea subestimat, pe care micul plancton oceanic, cu un diametru mai mic de 0,02 milimetri, îl joacă în menținerea sănătății planetei noastre și a vieții pe Pământ.

Aceste organisme microscopice constituie cea mai mare parte a populațiilor de plancton din ocean, îndeplinind funcții esențiale în ecosistemele marine.

Plancton minuscul: giganții invizibili ai oceanului

În ciuda semnificației lor, dimensiunea mică a planctonului oceanic le-a făcut să fie dificil de identificat și monitorizat, ceea ce duce la neglijarea lor în discuțiile de politică oceanică la nivel mondial.

Acest studiu important marchează unul dintre eforturile inițiale de a evalua cuprinzător abundența și importanța ecologică a acestor mici locuitori marini de-a lungul coastei Marii Britanii.

Datorită progreselor tehnologice din jurul anului 2010, oamenii de știință au început acum să descopere prezența vastă și rolul critic al acestor organisme.

În mod uimitor, unele descoperiri dezvăluie că până la 99,98% din abundența planctonului oceanic și 71% din biomasa acestuia provin din aceste ființe diminuate.

Mai mult, cercetarea evidențiază vulnerabilitatea acestora la fluctuațiile temperaturii oceanelor, schimbările nutrienților și schimbările mai ample de mediu rezultate din schimbările climatice.

Tehnologia și descoperirea micilor titani

Studiul reunește expertiza celor mai importanți oameni de știință ai planctonului din Marea Britanie, folosind metode sofisticate de cercetare și identificare.

Dr. Abigail McQuatters-Gollop, autorul principal al studiului și profesor asociat de Conservarea Marinei la Universitatea din Plymouth, a subliniat enormitatea sarcinii la îndemână.

„Identificarea a ceva care măsoară 0,02 mm în ocean este o provocare imensă”, a remarcat ea, subliniind rolul ecologic critic pe care îl joacă aceste organisme.

Ele sunt fundamentale pentru rețeaua trofică marine și vitale pentru producerea de oxigen, dar rămân în mare parte nerecunoscute și subevaluate în discuțiile privind politica de mediu.

De la macro la micro monitorizare

Din punct de vedere istoric, speciile de plancton oceanic mai mari au fost în centrul atenției productivității ecosistemelor și monitorizării biodiversității.

Cu toate acestea, în ultimii 14 ani, patru studii de plancton din Regatul Unit și-au extins domeniul de aplicare pentru a include acest plancton minuscul.

Folosind tehnologii precum citometria în flux și microscopia luminoasă, cercetătorii au documentat acum abundența lor și au investigat răspunsul lor la schimbările de mediu, în special de-a lungul Canalului Mânecii și coastei Scoției.

Politica guvernamentală și eforturile de conservare

Descoperirile echipei pledează pentru includerea grupurilor minuscule de plancton în indicatorii de biodiversitate pentru cadre de politică, cum ar fi Directiva-cadru privind strategia marină a UE (MSFD), strategiile OSPAR și strategia marină a Regatului Unit.

Aceștia susțin necesitatea monitorizării pe termen lung în diferite locații pentru a se asigura că deciziile de politică sunt bazate pe date cuprinzătoare și precise.

Dr. Rowena Stern, co-conducător al studiului și membru de cercetare CPR la Asociația de Biologie Marină (MBA), a subliniat progresele metodologice care permit această cercetare.

„Prin măsurători consecvente, pe termen lung, am conectat acest plancton minuscul la indicatori semnificativi pentru utilizarea politicilor, cartografiind modelele lor de creștere împotriva presiunilor de mediu determinate de om”, a explicat ea.

Ce îi rezervă viitorul planctonului oceanic

În rezumat, acest studiu important evidențiază rolul crucial, dar adesea trecut cu vederea, al planctonului oceanic microscopic în ecosistemele marine, dezvăluind abundența lor vastă și contribuțiile semnificative la sănătatea oceanelor și la stabilitatea mediului global.

Prin valorificarea tehnologiilor avansate și a eforturilor de cercetare în colaborare, oamenii de știință au subliniat necesitatea de a integra aceste organisme minuscule în politica globală a oceanelor și strategiile de conservare.

Constatările pledează pentru o monitorizare îmbunătățită și includerea planctonului microscopic în indicatorii de biodiversitate, asigurându-se că deciziile de politică sunt informate prin date cuprinzătoare și precise.

În cele din urmă, această cercetare solicită o schimbare de paradigmă în conservarea marinei, subliniind importanța recunoașterii și protejării rolului fundamental al majorității tăcute a oceanului în susținerea vieții pe Pământ.

Studiul complet a fost publicat în jurnal Indicatori ecologici.

—–

Iti place ce citesti? Abonați-vă la buletinul nostru informativ pentru articole captivante, conținut exclusiv și cele mai recente actualizări.

—–

Urmăriți-ne pe EarthSnap, o aplicație gratuită oferită de Eric Ralls și Earth.com.

—–

Leave a Reply