Fri. Feb 23rd, 2024

În România, întreruperea de sarcină poate fi făcută până în a zecea săptămână de sarcină în baza unei solicitări de avizare întocmite de către medicul specialist în obstetrică-ginecologie sau medicul specialist în medicina de familie, cu competențe în obstetrică-ginecologie. Această procedură este reglementată de legea în vigoare și este disponibilă femeilor care doresc să întrerupă sarcina, în conformitate cu criteriile stabilite de această lege.

În conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, întreruperea voluntară a sarcinii poate fi efectuată până în a zecea săptămână de sarcină, de către femeia însărcinată aflată în situație de nevoi medicale, în unitățile sanitare autorizate în acest sens. În cazul în care sarcina este rezultatul unei violențe sau a unei relații incestuoase, întreruperea de sarcină poate fi făcută până în a douăsprezecea săptămână de sarcină.

Este important de menționat că întreruperea de sarcină poate fi făcută doar la cererea femeii însărcinate și doar după informarea acesteia cu privire la riscurile și consecințele acestei proceduri. De asemenea, medicul care efectuează întreruperea de sarcină trebuie să asigure consiliere medicală și psihologică pentru femeia însărcinată, înainte și după intervenție.

Procedura de întrerupere de sarcină poate fi efectuată atât la cererea femeii însărcinate, cât și la recomandarea medicului în cazurile în care există riscuri semnificative pentru sănătatea femeii sau a fătului. În mod normal, întreruperea de sarcină se realizează prin aspirație sau intervenție chirurgicală, în funcție de stadiul sarcinii și de recomandările medicului.

În România, întreruperea de sarcină este o procedură legală și este disponibilă femeilor care se află în situații dificile și care doresc să întrerupă sarcina. Cu toate acestea, este important ca femeile să fie informate și să aibă acces la servicii medicale și consiliere adecvată înainte și după procedură, pentru a putea face o decizie informată și în cunoștință de cauză.

De asemenea, legislația în vigoare prevede că refuzul de a efectua întreruperea de sarcină de către personalul medical sau de a orienta femeia însărcinată către un alt furnizor de servicii medicale care să efectueze această procedură constituie o abatere gravă și poate avea consecințe legale.

În concluzie, în România, întreruperea de sarcină poate fi făcută până în a zecea săptămână de sarcină, cu posibilitatea prelungirii până în a douăsprezecea săptămână în anumite situații. Această procedură este legală și este disponibilă femeilor care se află în situații dificile și doresc să întrerupă sarcina, în conformitate cu legislația în vigoare. Este important ca femeile să aibă acces la informații și servicii medicale și să fie asigurate de consiliere adecvată înainte și după procedură, pentru a putea face o decizie informată și în cunoștință de cauză.

Leave a Reply