Mon. Sep 25th, 2023

Legea 218 Din 2002 Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române a fost adoptată de Parlamentul României în anul 2002 și reglementează activitatea Poliției Române în vederea asigurării unui climat de siguranță și ordine publică în țară.

Legea 218/2002 stabilește principiile și atribuțiile Poliției Române, precum și structura organizatorică a acesteia. Conform legii, Poliția Română are ca principale responsabilități prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor, menținerea ordinii și siguranței publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și protecția bunurilor și valorilor sociale.

Legea reglementează aspecte privind organizarea internă a Poliției Române, precum formele de organizare teritorială, modul de numire și revocare a șefilor de poliție, precum și atribuțiile acestora. De asemenea, se stabilesc procedurile de recrutare, formare și pregătire a personalului poliției, precum și regimul disciplinar și organizarea serviciului în poliție.

Legea 218/2002 prevede și colaborarea Poliției Române cu alte instituții și autorități în vederea realizării obiectivelor sale. Poliția Română colaborează cu instanțele de judecată, parchetele, serviciile de informații, structurile de apărare și ordine publică, precum și cu alte organisme internaționale în domeniul combaterii criminalității și menținerii ordinii publice.

De asemenea, legea acordă polițiștilor drepturi și avantaje, precum protecția socială și transferul liber între structurile polițienești, dar și prevede sancțiuni disciplinare pentru abaterile de la regulile și dispozițiile legii sau statutului polițistului.

Prin adoptarea Legii nr. 218/2002, România a consolidat și modernizat structura și procedurile de lucru ale Poliției, în scopul asigurării unui cadru legal și instituțional eficient în domeniul apărării și ordinii publice. Legea a fost ulterior modificată și completată în diferite rânduri pentru a se adapta la schimbările sociale și tehnologice, în vederea îmbunătățirii activității și eficienței poliției în România.

Leave a Reply