Mon. Sep 25th, 2023

Legea 153 Din 2017 Actualizata 2022 Legea 153 din 2017, cunoscută și sub denumirea de Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost actualizată în anul 2022 în vederea implementării unor modificări și ajustări necesare în raport cu evoluțiile economice, sociale și legislative din ultimii ani.

Printre principalele modificări aduse de actualizarea Legii 153 din 2017 se numără ajustarea nivelului salariilor și a sporurilor pentru personalul bugetar, în funcție de variațiile ratei inflației și de creșterea economică înregistrată. Astfel, prin actualizarea legii, se urmărește asigurarea unei remunerații corecte și echitabile pentru angajații din sectorul public.

De asemenea, actualizarea Legii 153 din 2017 aduce și modificări în privința criteriilor de acordare a sporurilor pentru personalul plătit din fonduri publice. Astfel, se urmărește o mai mare transparență și obiectivitate în evaluarea și recompensarea performanțelor angajaților.

Un alt aspect important al actualizării Legii 153 din 2017 este acela legat de lichidarea unor entități și instituții publice care nu mai sunt necesare sau care și-au îndeplinit scopul propus. Prin această actualizare se urmărește eficientizarea cheltuielilor publice și reducerea birocrației.

De asemenea, actualizarea Legii 153 din 2017 introduce și măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor în sectorul public, prin intensificarea controlului și verificarea riguroasă a conformității cu normele legale și fiscale.

Prin actualizarea acestei legi, se urmărește și întărirea cooperării și dialogului social între autorități, sindicate și reprezentanții angajaților din sectorul public, în vederea găsirii de soluții și măsuri care să îmbunătățească condițiile de muncă și remunerația angajaților.

În concluzie, actualizarea Legii 153 din 2017 în anul 2022 vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor actuale ale sectorului public, în vederea asigurării unei salarizări corecte și transparente, a eficientizării cheltuielilor publice, precum și a combaterii evaziunii fiscale și a fraudelor. Acest demers urmărește, de asemenea, consolidarea dialogului social și a cooperării între toți actorii implicați.

Leave a Reply